Porady

Najlepszym skojarzeniem jakie przychodzi mi do głowy jest to, że branding jest uosobieniem firmy, marki, produktu lub nawet pojedynczej usługi. Nie ma przecież dwóch identycznych firm. Tak samo jak nie ma dwóch identycznych osób.

Zatem celem brandingu jest stworzenie marki od samego jej narodzenia:

  • Opracowanie nazwy oraz sloganu, który będzie charakterystyczny dla danej marki
  • Wybór grupy docelowej
  • Opracowanie strategii
  • Stworzenie logo oraz materiałów identyfikacji wizualnej
  • Zaplanowanie działań marketingowych
  • Uruchomienie kampanii
  • Badanie wyników
  • Aktualizacja planu